Besøk oss på Facebook

90776322            info@fanebustmaskin.no

Graving

Vi utfører det meste av gravearbeid inkludert grunnarbeid, grøfter,

lednings- og rørtraseer til tomter, garasjer og dreneringsarbeid.

rørlegging

Vi har mange års erfaring med vann og avløpsystemer, 

omlegging av eksisterende rørsystemer, drenering og separering.

transport

Vi tilbyr salg og transport av bulklast, inkludert pukk, grus, jord,

treflis, trepellets. I tillegg flytter vi anleggsmaskiner i Vestfold og

Buskerud. 

trefelling & Rydding

Vi foretar trefelling og rydding av små og store arealer og kan klargjøre byggeplasser for grunnarbeid.

FLISING

Vi kan flise opp til 250 m3 i timen med vår moderne og effektive JENZ DL 700 flishogger.